kelds Pølser og udlejning     Kelds Pølser & Udlejning Forside    |     Billeder    |     Profil    |     Betingelser    |     Kontakt
  Lej Pølsevogne  
  Tilbehør til pølsevogne  
  Køkken-/pølsemaskiner  
  Telte  
  Service  
  Lej Hoppeborg  
  Popcorn-, Slush ice, softice- og juice-maskiner + jukebox  
  Lej Fadølsanlæg  
  Sumodragter og rodeotyr  


Vi sponsorer:

Viborg FF

Handelsbetingelser

Ansvar:
Når det lejede udstyr befinder sig hos lejer, er denne ansvarlig for enhver skade, der påføres udstyret. Lejer bærer risikoen ved det lejedes bortkomst eller hændelige undergang. Kan reparationer udføres, sker dette ved udlejers foranstaltning og for lejers regning. Ved bortkomst og irreparable skader erstattes til fuld- og nyværdi. Udlejer er ikke ansvarlig for personskade eller skade forvoldt af det lejede. Lejer bærer det fulde ansvar for det lejede i den aftalte periode.

Betaling:
Alt betales kontant ved levering, hvis ikke andet er aftalt. Hvis faktura er aftalt fremsendt skal betalingen finde sted senest 8 dage efter.

Levering:
Levering kun til gadeplan, medmindre andet er aftalt jf. ordrebekræftelsen. Levering og afhentning foretages kollektivt, så fast tid kan ikke loves. Fragten er gældende til nærmeste afsætningsmulighed (overdækket) inden for en afstand af max. 10 meter fra vogn. Ønsker De fast tid, bestiller vi gerne en vognmand, som De selv afregner med. Selvafhentning er muligt, dog kun af klapstole og porcelæn, det vil sige al service-udstyr, lyskæder og lign bordtilbehør, hvilket kun må transporteres i LUKKET vogne eller trailer. Lejer læsser selv på og af fra/til anvist plads. Øvrige møbler, telt etc. transporteres af udlejer.

Lejeperiode:
Normalt 3 dage regnet som leverings-, brugs- og tilbagelev./afhentningsdato. Hvis andet ikke er aftalt, betragtes det lejede som udlejet i hele den periode det beror hos lejer. Hvis udlejer ikke modtager materiel tilbage rettidigt, opkræves ekstra leje til dagspris.

Opsætning af telte:
Teltet kan stå frit uden brug af barduner. Teltpriser er inkl. opsætning og nedtagning. Ved opsætning følges terræn. Stedet skal være jævnt og ryddet (manglende rydning af husdyrs efterladenskaber kan resultere i udsættelse af opsætning af telt, med beregning af ekstra ventetid/kørsel til følge) og evt. afmærket før opsætningsdato. Der skal være køremulighed for lastbil til stedet. Klistermærker og lignende må ikke anvendes på teltdug og gulv. Der må ikke grilles eller tilberedes osende mad i teltet eller dets umiddelbare nærhed. Lejer sørger selv for opsætning/nedtagning af borde, stole m.m. Teltet skal være ryddet og gulv vasket ved afhentning. Det kan forekomme at gulvet skal vaskes før ibrugtagning.

Ansvar overfor offentlige myndigheder:
Ansvar overfor offentlig myndighed påhviler alene lejer/arrangør.

Bemærk venligst, at Beredskabstyrelsen har udsendt bekendtgørelser, der skal følges, når telte er større end 50 m2, og når teltet er til mere end 150 personer, skal ansøgning fremsendes til det lokale redningsberedskab. Disse regler gælder uanset det er et privat, firma eller offentligt arrangement.

For skader på personer eller ting, der befinder sig i eller ved teltet, er udlejer ikke erstatningspligtig. Udlejer har intet ansvar overfor nedgravede kabler, kloakrør og vandledninger af enhver art, der måtte befinde sig i teltets og pløkkernes opsætningsareal.

Opbevaring:
Lejede effekter skal opbevares indendørs, med mindre andet er aftalt.

Opvask:
Lejet service i Kategori L-L skal være vasket og klart til genudlejning ved aflevering. Opvask tilbydes efter regning.

Reklamationer:
Hvis lejer ikke inden ibrugtagning har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materiellet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

Rengøring:
Hvis ikke andet er aftalt skal det lejede returneres i rengjort stand. Dårligt rengjort materiale afvaskes for lejers regning efter anvendte rengøringstimer. Særlig betingelser er gældende for service.

Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i sortiment.

   

Kelds Pølser & Udlejning  -  Lundborgvej 5  -  8800 Viborg  -  Tlf. 51 32 42 90  -  mail@keldspolser.dk